0,00 € s DPH

Biochemický rozbor organizmu

skladom

Komplexný biochemický screening organizmu s odborným posudkom lekára.

Cena:
120,00 € s DPH
100,00 € bez DPH
ks

Biochemický rozbor organizmu

Súčasťou programu pre zlepšenie kondície a úpravu hmotnosti, je podrobná analýza niektorých vybraných krvných ukazovateľov, takzvaný biochemický rozbor krvi.

Dôvodom, prečo vám toto testovanie ako doplnok výživového poradenstva odporúčame, je prevencia.Tak ako vo všetkých médiách zdôrazňujú lekári, tak i my radíme: nečakajme na to, až akákoľvek choroba prepukne. Pozrime sa, ako môžeme vhodnou prevenciou (zmenou životného štýlu a spôsobu stravovania) zdravie upevniť a vyhnúť sa nepríjemných komplikáciám a lekárskym zákrokom v budúcnosti. Výsledky biochemického rozboru krvi pomôžu vášmu výživovému špecialistovi, vášmu lekárovi a hlavne vám samým zoznámiť sa s vaším zdravotným stavom zblízka, prijať zaň zodpovednosť a rozhodnúť sa, čo všetko môžete urobiť, aby ste sa počas nasledujúcich rokov cítili dobre, výkonne a v plnom zdraví.

Biochemických ukazovateľov existuje celý rad. Pre test, ktorý podstúpite, sme cielene vybrali tie ukazovatele, ktoré poskytujú informáciu o možnom ohrození srdca, ciev a pečene, o zápaloch prítomných kdekoľvek v organizme a o ďalších najčastejších poruchách zdravia (napríklad chudokrvnosť, porucha imunity, hepatitída, zvýšené riziko trombózy a podobne).

Každý zo zvolených ukazovateľov má určité „medze normality“. Hodnoty, ktoré sú buď pod alebo nad normálnou hodnotou, poukazujú na nejaký zdravotný problém. Výsledky všetkých ukazovateľov s vami v rámci konzultácie preberie váš výživový špecialista a podľa odporúčaní odborných hodnotiteľov (lekárov) sa dohodnete tiež na zavedení potrebných praktických krokov (presnejšie úprava
výživového plánu, používanie voľne predajných liekov a potravinových doplnkov, pohybový režim atď.). Pokiaľ budú rozborom zistené vážnejšie poruchy, odporučíme vám návštevu špecializovaného lekára. 

 

ciarka.jpg

 

Odber krvi je nevyhnutné vykonať za štandardných podmienok:

  • Večer pred odberom si dajte ľahkú večeru, neprejedajte sa a nepite žiadny alkohol!
  • Na odber príďte ráno nalačno - nič nejedzte.
  • Ráno pred odberom sa dostatočne napite – aspoň 3 dcl nesladených tekutín.

Nasleduje popis jednotlivých ukazovateľov, ktoré budete mať zahrnuté vo výsledkoch rozboru. Veľmi vám odporúčame sa s jednotlivými položkami zoznámiť – viac tak porozumiete tomu, aké opatrenia vám na základe analýzy odporučí váš výživový špecialista.

 

ciarka.jpg

 

AST, ALT, GGT

Ide o skratky enzýmov, ktorých zvýšené hodnotymôžu byť spôsobené množstvom ochorení, najčastejšieochorenie pečene alebo srdca. Príčinou zvýšenýchhodnôt môže byť prekonaný niektorý typ žltačky,mononukleóza či prítomnosť nejakého parazita.​

Homocysteín

Táto látka je v malom množstve v krvi vždy prítomná. Výrazné zvýšenie hladiny homocysteínu v krvi je veľmi citlivým ukazovateľom stavu krvného obehu a rizika možného infarktu myokardu. Hladina homocysteínu totiž stúpa oveľa skôr ako hladina cholesterolu a riziko cievnych a srdcových ochorení tak možno odhaliť s oveľa väčším predstihom.

Glukóza

Najznámejší parameter biochemického rozboru
vďaka jeho vzťahu k cukrovke. V prípade zistenia
zvýšenej hodnoty môže ísť o stav zvaný prediabetes či už o samotné ochorenie diabetes (cukrovku). Oba prípady so sebou nesú závažné zdravotné riziká a je nutné ich starostlivo sledovať v príslušnej lekárskej ambulancii.

Cholesterol celkový + jehodva dôležité varianty: HDL(dobrý cholesterol) a LDL(zlý cholesterol)

Tieto parametre sú základom hodnotenia rizika
aterosklerózy a následne cievnych chorôb, a to ako infarktu myokardu, tak mozgovej mŕtvice. Celkový cholesterol je hodnota len orientačná, a preto sa merajú tiež uvedené dva typy. Hodnoty sa menia v závislosti na skladbe stravy a tiež sú dané geneticky. Ak zistíme akékoľvek nevhodné zmeny, odporučíme vám zájsť s výsledkami biochemického rozboru krvi
k špecializovanému lekárovi.

Triacylglyceroly

Sú to látky tukovej povahy (produkty trávenia zjedených tukov) - zdravý organizmus by mal mať hladinu týchto látok v krvi čo najnižšiu, opačný prípad svedčí o poruche metabolizmu tukov. Tento ukazovateľ je z hľadiska hodnotenia rizika obehových a dokonca i niektorých ďalších ochorení veľmi dôležitý, dokonca dôležitejší ako samotná hodnota celkového cholesterolu.

Kyselina močová

Ide o látku, ktorá vzniká ako „odpad“ trávenia v strave prirodzene prítomných látok zvaných „puríny“. Zdravý organizmus dokáže nadbytok kyseliny močovej vylúčiť močom. V niektorých prípadoch však dôjde k narušeniu tohto procesu, môže dôjsť k ochoreniu zvanému dna, prípadne tzv. dnavá artritída. Ide o veľmi vážne ochorenie značne zhoršujúce kvalitu života. V prípade, že zistíme, že máte v tomto ohľade problém, odporučíme vám úpravu vášho výživového
plánu smerom k vylúčeniu všetkých purínov.

CRP

Ide o jeden zo základných ukazovateľov, ktorého zvýšená hodnota poukazuje na zápal, avšak je potrebné pátrať i po ďalších možných príčinách, predovšetkým po bakteriálnych infekciách všetkého druhu. Hodnoty tohto ukazovateľa veľmi rýchlo reagujú na aktuálnu situáciu, takže v priebehu niekoľkých pár dní sa môžu zásadným spôsobom meniť.

TSH

TSH je hormón produkovaný podmozgovou žľazou
(hypofýzou). TSH je súčasťou spätnoväzobného
systému, ktorý udržuje v krvi stabilné množstvo hormónov štítnej žľazy (T4 a T3). Zvýšené / znížené hodnoty signalizujú poruchu funkcie štítnej žľazy.

Glykovaný hemoglobín

Tento ukazovateľ je mimoriadne dôležitý s ohľadom na jeho súvislosť s metabolickými ochoreniami. Jeho zvýšená hodnota poukazuje na stav súvisiaci so začínajúcim ochorením cukrovkou.

Krvný obraz

Krvná skupina je geneticky daná. Krvný obraz, jednoducho povedané, meria schopnosť organizmu využívať kyslík (tzv. červený krvný obraz), prípadne indikuje niektoré poruchy, napríklad anémiu, ale aj niektoré ďalšie problémy.
Tzv. biely krvný obraz (familiárne zvaný  "diferenciál“) hodnotí počet jednotlivých druhov bielych krviniek, ktoré sú významnými nositeľkami imunity. Tzv. eozinofi ly sú naopak ukazovateľom prípadnej alergie.

Kreatinín

Kreatinín je látka vznikajúca v svaloch ako konečný produkt odbúravania kreatínfosfátu, ktorý je energetickou zásobárňou pre svalový sťah. Okrem vlastnej tvorby sa kreatinín dostáva do organizmu potravou. Vylučovaný je prevažne obličkami, späť do krvi z moču sa nevstrebáva. Denná tvorba a vylučovanie kreatinínu je pre danú osobu konštantný, závisí hlavne na množstve svalovej hmoty, tvorbe kreatinínu v svaloch, miere vylučovania obličkami 
a na diéte. Stanovenie koncentrácie kreatinínu sa
používa hlavne pre posúdenie funkcie obličiek.

Močovina (urea)

Močovina je konečný produkt odbúravania bielkovín (presnejšie dusíka aminokyselín) v organizme. Ide o malú molekulu tvorenú pečeňou, ktorá voľne prechádza cez všetky membrány, a preto je jej koncentrácia
v krvi i vo vnútri buniek rovnaká. Močovina
je z organizmu vylučovaná predovšetkým obličkami. Koncentrácia močoviny v krvi závisí na množstve bielkovín prijatých potravou, stupni rozpadu bielkovín v organizme, schopnosti pečeňových buniek tvoriť močovinu, stave zavodnenia organizmu a miere vylučovania močoviny obličkami. Stanovenie koncentrácie
močoviny sa používa hlavne pre posúdenie
funkcie obličiek.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.